BIBLIOGRAFÍA DELS MOVIMENTS SOCIALS A CATALUNYA

E. Giralt y otros (Crítica de Oriol Pi de Cabanyes)

Revista Sistema nº 9 – Abril 1975 – págs. 176-178