ESPANYOLISME I CATALANISME. LA IDEA DE NACIÓ EN EL PENSAMENT POLITIC CATALÁ (1939-1979)

J.M. Colomer (Crítica de Cesáreo R. Aguilera de Prat)

Revista Sistema nº 65 – Marzo 1985 – págs. 139-143