GALIZA DE HOXE. PROBREMATICA DUN POBO EN CRISE

Xesús Cambre Mariño (Crítica de Miguel Roiz)

Revista Sistema nº 14 – Julio 1976 – págs. 153-159